ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Δ.Σ. της Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης ευχαριστεί θερμά τον κύριο Καραβαγγέλη Βαγγέλη

για την κατάθεση χρηματικού ποσού στο ταμείο του Συλλόγου στη μνήμη του φίλου και συναδέλφου του καθηγητή Δημήτρη Λένα.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Καραπούλιος