ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Δ.Σ. της Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης ευχαριστεί θερμά την οικογένεια του Παχή Ιωάννη

για την προσφορά γεύματος στους νέους και στο προσωπικό του Φορέα στη μνήμη του Βασιλείου Παχή.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Καραπούλιος