ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Δ.Σ. της Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στην οικογένεια του Ιωάννη Μπίρτση Neostroma - Oikosylloges

για τη δωρεά παπλωμάτων εις μνήμη του για τις κατοικίες του Φορέα #ευχαριστούμετουςεπαγγελματίεςτουτόπουμαςπουμαςστηριζουν!

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Καραπούλιος