ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Δ.Σ. της Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης ευχαριστεί θερμά τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ Μισθωτών Πιερίας

για την κατάθεση χρηματικού ποσού στη μνήμη της μητέρας της συναδέλφου τους Ελένης Αράπογλου.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Καραπούλιος