ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.137/4.04.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

Διεύθυνση: Μύτικα & Ήρας γωνία 60134 Κατερίνη

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.137/4.04.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης» , σε συνέχεια της υπ΄αριθμ 137/4 Απριλίου 2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας θέσης στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας- ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης «ΚΔΗΦ-Φιλανθρωπικό Σωματείο «Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης» με Κωδικό πρόσκλησης 5001628, ανακοινώνει τον παρακάτω οριστικό πίνακα Κατάταξης Ωφελούμενων

Α. OΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.

1

168

 

Β. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 

Α/Α

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.

1

169

2

158

3

157

3

175

4

164

5

156

6

155

7

163

7

166

7

167

7

154

7

172

8

162

         

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ωφελούμενων, δεν αναγράφεται στον πίνακα κατάταξης τα ατομικά τους στοιχεία, αλλά ο αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης.

Ο ωφελούμενος ή οι γονείς /κηδεμόνες/δικαστικοί συμπαραστάτες, του οποίου ο αριθμός πρωτοκόλλου τους συμπεριλαμβάνεται στον Α. πίνακα κατάταξης θα πρέπει να προσέλθουν στον Φορέα για την επικύρωση της εγγραφής του την 30η Απριλίου 2019 7:00-15:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ:2351073919.

Ο Υπεύθυνος Έργου

Κασιάρος Λάζαρος