18ΜΗΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΚΔΗΦ-Φιλανθρωπικό Σωματείο «Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης» δημοσιοσιοποιούμε  την ενδιάμεση έκθεση υλοποίησης/αποτίμησης της πράξης(18μηνη).

1) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας- ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης «ΚΔΗΦ-Φιλανθρωπικό Σωματείο «Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης» με Κωδικό πρόσκλησης 5001628, δημοσιοποιήθηκε σε διάφορους τοπικούς φορείς- υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα:

 • Στις δομές του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης»
 • Στην ιστοσελίδα του φορέα (www.merimnakaterini.gr) για όλο το διάστημα που ο φορέας θα δέχεται αιτήσεις και στο μέσo κοινωνικής δικτύωσης του Φορέα στο Facebook (Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης)
 • Στον Πίνακα Ανακοινώσεων των κοινωνικών υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφερειακή Ενότητας Πιερίας, Δήμου Κατερίνης, Δήμου Δίου-Ολύμπου Δήμου Πύδνας - Κολυνδρου) καθώς και στα ΚΕΠ των Δήμων και της Π.Ε. Πιερίας
 • Στις ιστοσελίδες της Ε.Σ.Α.μεΑ (www.esaea.gr) και της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ (www.posgamea.gr )
 • Στους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών σε Α.με.Α (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) ,Κέντρα Διαμόρφωσης, Διάγνωσης & Υλοποίησης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ), Κέντρα Ημέρας και Ξενώνες Κέντρου Ψυχικής Υγείας Π.Ε. Πιερίας, Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Α.με.Α Πιερίας, Σύλλογος Α.με.Α Πιερίας, προκειμένου να ενημερώσουν και να δρομολογήσουν τις απαιτούμενες ενέργειες των διαβιούντων σε αυτά καθώς και να ενημερώσουν γονείς /νόμιμους κηδεμόνες ή εκπροσώπους, ή να διερευνήσουν για δυνητικά ωφελούμενους που μπορούν να συμμετέχουν στο ΚΔΗΦ του Φορέα μας.

Η πρόσκληση αφορούσε άτομα με Αναπηρία (κινητική αναπηρία, νοητική υστέρηση, πολλαπλές αναπηρίες), που στο εξής θα καλούνται ωφελούμενοι, ώστε να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή υπηρεσιών διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας στο Μικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Α.με.Α του Φορέα μας, Φιλανθρωπικό Σωματείο «Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης», που λειτουργεί στην οδό Μύτικα & Ήρας γωνία που βρίσκεται στην περιοχή των εργατικών κατοικιών Ν. Πλαστήρα στην Κατερίνη.

Η επιλογή των ωφελούμενων πραγματοποιήθηκε με τη διαδικασία της μοριοδότησης βάσει των παρακάτω κριτηρίων επιλογής:

1)            Τύπος πλαισίου διανομής (ίδρυμα κλειστής περίθαλψης, οικογενειακό ή άλλο στεγαστικό πλαίσιο)

2)            Ασφαλιστική ικανότητα του ωφελουμένου

3)            Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (στο εισόδημα δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα)

4)            Οικογενειακή κατάσταση

5)            Εργασιακή κατάσταση του γονέα / κηδεμόνα

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, κατατέθηκαν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στην γραμματεία του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης» που βρίσκεται στην οδό 19ης Μαΐου 3 Κατερίνη, Τ.Κ. 60134, Τ.Θ 94 έως και την 30η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 15.00.

Στην 1 Δεκεμβρίου 2016 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Φορέα ο πίνακας κατάταξης ωφελούμενων με βάση των παραπάνω κριτηρίων μοριοδότησης. Το σύνολο των αιτήσεων που κατατέθηκαν ήταν ογδόντα εκ των οποίων δύο απορρίφθηκαν λόγω ελλιπών στοιχείων, εξήντα επιλέχθηκαν και δεκαοχτώ αναπληρωματικοί.

2) Αποχώρηση ωφελούμενων και αντικατάσταση τους

Από την αρχή του προγράμματος έως και σήμερα, πραγματοποιήθηκαν έξι (6) αποχωρήσεις ωφελούμενων, οι οποίοι ήταν οι εξής:

 • Αριθμ.Πρωτ.240 (αποχώρησε τέλη Φεβρουαρίου 2017)
 •  Αριθμ.Πρωτ. 241(αποχώρησε τέλη Φεβρουαρίου 2017)
 • Αριθμ.Πρωτ.225 (αποχώρησε τέλη Φεβρουαρίου 2017)
 • Αριθμ.Πρωτ.248 (αποχώρησε τέλη Σεπτεμβρίου 2017)
 • Αριθμ.Πρωτ.236 (αποχώρησε τέλη Σεπτεμβρίου 2017)
 • Αριθμ.Πρωτ.234(αποχώρησε τέλη Μαρτίου 2018)

Έγινε πλήρη αντικατάσταση αυτών με τους εξής:

 • Αριθμ.Πρωτ.221 (εντάχθηκε αρχές Μαρτίου 2017)
 • Αριθμ.Πρωτ.222 (εντάχθηκε αρχές Μαρτίου 2017)
 • Αριθμ.Πρωτ.267 (εντάχθηκε αρχές Μαρτίου 2017)
 • Αριθμ.Πρωτ.228(εντάχθηκε αρχές Οκτώβριου 2017)
 • Αριθμ.Πρωτ.234 (εντάχθηκε αρχές Οκτώβριου 2017)
 • Αριθμ.Πρωτ. 226(εντάχθηκε αρχές Απρίλιος 2018)

3) Υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης

Το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης παρέχει υπηρεσίες, σε 60 άτομα με νοητική υστέρηση, κινητικές και πολλαπλές αναπηρίες, από την 01.01.2017 έως και σήμερα 30.06.2018. Οι ωφελούμενοι προσέρχονται καθημερινά από τις 7:00 το πρωί έως τις 15:00 και παραμένουν στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις επί της οδού Μύτικα και Ήρας γωνία. Οι ωφελούμενοι προσέρχονται στο Κέντρο με τα ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα και συμμετέχουν στα τμήματα που λειτουργούν και τα οποία είναι:

1) Τμήμα Γεωτεχνίας/ Ζωοτεχνίας,

2) Τμήμα Κηροπλαστικής,

3) Τμήμα Ντεκουπάζ,

4) Τμήμα Αυτόνομης Διαβίωσης,

5) Εργαστήρι Εποχιακών Ειδών και

6)Τμήμα Κατασκευής Σαπουνιού.

Ο σκοπός είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων του ατόμου, σε συνδυασμό με την ευχάριστη και δημιουργική απασχόληση.

Επίσης, το εκπαιδευτικό / θεραπευτικό πρόγραμμα ωφελούμενων περιλαμβάνει την ψυχιατρική παρακολούθηση, ατομικές και ομαδικές συνεδρίες με ψυχολόγο, ειδικές θεραπείες (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητηριακή ολοκλήρωση, συμβουλευτική γονέων). Παράλληλα, υλοποιείται το Πρόγραμμα Αυτόνομης Διαβίωσης, που στόχο έχει την εκπαίδευση των ωφελούμενων στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής καθώς και πρόγραμμα Γυμναστικής- αθλοπαιδιών που στόχο έχει την εκγύμναση, την προαγωγή της υγείας και την εξάσκηση προσανατολισμού στο χώρο.

Με την ένταξη του ωφελούμενου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου έγινε λήψη Κοινωνικού Ιστορικού και πραγματοποιήθηκε αρχική εκτίμηση – αξιολόγησή του από την διεπιστημονική ομάδα (ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, φυσιοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή). Στη συνέχεια και μετά από συζήτηση της διεπιστημονικής ομάδας δημιουργήθηκε το εξατομικευμένο πρόγραμμα του κάθε ωφελούμενου, το οποίο περιλαμβάνει τους στόχους, το τμήμα της δημιουργικής απασχόλησης όπου θα συμμετέχει, τις επιπλέον υπηρεσίες/θεραπείες που θα λαμβάνει ανάλογα με τις ανάγκες του και τυχόν παρατηρήσεις σε ετήσια βάση. Όλα αυτά αποτυπώθηκαν στο έντυπο «Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Ωφελούμενου» το οποίο διατηρείται και φυλάσσεται στο φάκελο του. Ανά τρίμηνο πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της πορείας του ωφελούμενου από τον υπεύθυνο του τμήματος δημιουργικής απασχόλησης στο οποίο συμμετέχει και τους αντίστοιχους θεραπευτές των οποίων λαμβάνει τις υπηρεσίες.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις της διεπιστημονικής ομάδας, με γονείς – κηδεμόνες ωφελούμενων , για την ενημέρωση της πορείας τους στο εκπαιδευτικό – θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου, τους στόχους που έχουν τεθεί, τυχόν προβλήματα που προέκυψαν και πρόληψη αυτών .

Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν δράσεις δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πολιτιστικούς   και αθλητικούς συλλόγους, με την τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι δράσεις συνέβαλλαν στη διασύνδεση της Δομής με τον τοπική κοινότητα και την ένταξη των ωφελούμενων σ’ αυτή, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο. Έντυπο και ψηφιακό υλικό συναντήσεων / συνεργασιών δικτύωσης τηρείται.

Για κάθε ωφελούμενο τηρείτε ατομικός φάκελος σε ηλεκτρονική και έντυπή μορφή, ο οποίος περιλαμβάνει: 1) Αίτηση και απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στην πράξη, 2) Κοινωνικό Ιστορικό, 3) αρχική εκτίμηση/ αξιολόγηση του ωφελούμενου από τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας, 4) Πρόγραμμα υπηρεσιών των ωφελούμενων: α)Ατομικό μηνιαίο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών, υπογεγραμμένο από τη διεπιστημονική ομάδα, β) Εβδομαδιαίο πρόγραμμα που αφορά το σύνολο των υπηρεσιών της Δομής, υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο της Δομής, γ) Ατομικό μηνιαίο δελτίο παρακολούθησης, υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο της Δομής, δ) τρίμηνη αξιολόγηση της πορείας των ωφελούμενων, υπογεγραμμένη από τον εκάστοτε θεραπευτή/ υπεύθυνο του τμήματος. 5) Επίσης υπάρχει τετράδιο συνεδριών και επικοινωνίας, το οποίο συνυπογράφεται από τους συμμετέχοντες (διεπιστημονική ομάδα, ωφελούμενος ή/και γονείς/κηδεμόνες).

                Επιπροσθέτως τηρείται συγκεντρωτικό μηνιαίο δελτίο παρακολούθησης ωφελούμενων, υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο της δομής, το οποίο παρουσιάζει τις ημέρες παροχής υπηρεσιών ανά ωφελούμενο και ανά ημερολογιακή ημέρα του μήνα αναφοράς, βάσει των ατομικών μηνιαίων δελτίων παρακολούθησης.

Ο αριθμός των θεραπειών που πραγματοποιήθηκαν είναι περίπου οι εξής:

Έτος

2017

30/06/2018

Ψυχιατρική παρακολούθηση

300 ώρες

200 ώρες

Έτος

2017

2018

Ψυχολογική στήριξη (ατομικές και ομαδικές συνεδρίες)

210 ώρες

225 ώρες

Έτος

2017

2018

Κοινωνική Αγωγή/ Αυτόνομη Διαβίωση

1500 ώρες

960 ώρες

Έτος

2017

2018

Λογοθεραπεία

660 ώρες

340 ώρες

Έτος

2017

2018

Εργοθεραπεία

570 ώρες

430 ώρες

Έτος

2017

2018

Φυσικοθεραπεία

430 ώρες

370 ώρες

4) Χρηματοδότηση πράξης

Στις 29/05/17 και 15/01/2018 είχαμε δυο εισερχόμενα εμβάσματα από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με αριθμούς κατάθεσης EPS387717/787267-2016 ΕΠ0810037 F26TI800540348 και EPS482886/978553-2016ΕΠ00810037 / F26TI800540348 προς 518.400,00 ευρώ τα οποία είναι και τα μοναδικά έσοδα της Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης από Ευρωπαϊκά προγράμματα και αντιστοιχεί στο 60% του συνόλου της πράξης.

                   Ο Υπεύθυνος του Προγράμματος

Κασιαρος Λάζαρος