Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για απευθείας ανάθεση της προμήθειας Εξοπλισμού Κουζίνας.

kouzina1

kouzina2