Προμήθεια Απαιτούμενου Εξοπλισμού ΚΔΗΦ

Ο Σύλλογος Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού λειτουργείας ΚΔΗΦ

Περιληπτική Διακύρηξη Εδώ

Αναλυτική Διακύρηξη Εδώ

PERILIPTIKI 2DIAKIRIXI ERGO FYSIO KLP ADAM 1   PERILIPTIKI 2DIAKIRIXI ERGO FYSIO KLP ADAM 2