ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Επί της οδού Νεφέλης και παρακείμενα στο Κέντρο Διημέρευσης κατασκευάστηκε πρόσφατα ένα συγκρότημα τριών κατοικιών  όπου θα διαβιούν ΑμεΑ με νοητική υστέρηση τον επόμενο χρόνο . Σε κάθε σπίτι θα μένουν τέσσερα ΑμεΑ υπό την συνεχή παρακολούθηση και στήριξη του προσωπικού της Μέριμνας. Η ίδρυση και λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) αποτελεί κορυφαία έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης. Η ΣΥΔ εξασφαλίζει το πρωταρχικό δικαίωμα των ΑμεΑ για ανεξάρτητη διαβίωση, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορούν να διαβιούν όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα και ενεργά στο φυσικό περιβάλλον της κατοικίας τους που πρέπει να είναι διαφορετικό από το χώρο της εργασίας τους ∙ αποτελεί ταυτόχρονα και απάντηση στο ερώτημα των γονέων των ΑμεΑ «μετά τι;».