Με βάση τη συνταγματική επιταγή όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα από την Ελληνική Πολιτεία, ως ισότιμοι πολίτες. Ταυτόχρονα,  με βάση τη διακήρυξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας της Alma Ata – που έχει κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο – όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στην υγεία, όπως αυτή ορίζεται ως «…η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας…». Τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) και πιο συγκεκριμένα τα Πρόσωπα με Νοητική Υστέρηση (Π.ΝΟ.Υ.) δε διαφέρουν συνήθως σωματικά από τον υπόλοιπο πληθυσμό και μπορεί εξ ορισμού να υστερούν στον πνευματικό, έχουν όμως δικαίωμα στο αγαθό της «ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας» στο ίδιο μέτρο που το απολαμβάνουν και οι υπόλοιποι πολίτες.
Η αντίληψη ότι ζητήματα που αφορούν Π.ΝΟ.Υ. πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά τρόπο φιλανθρωπικό είναι πεπαλαιωμένη και δεν αρμόζει στις σύγχρονες ευνομούμενες κοινωνίες. Τα μέλη των κοινωνιών οφείλουν μέσω της ενεργούς συμμετοχής να αξιοποιούν συστηματικά το δυναμικό τους και να στηρίζουν τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
Ο  «Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης»   είναι κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός Ν.Π.Ι.Δ. ο οποίος συστάθηκε το 1979  αναγνωρίστηκε ως Ειδικώς Φιλανθρωπικός σύμφωνα με τον Νόμο 1111/1972 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας. Ο "Σύλλογος Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης" δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της φιλανθρωπικής διάθεσης μια ομάδας ατόμων που δεν φοβήθηκαν τη διαφορετικότητα...Στο πέρασμα του χρόνου η ομάδα αυτή γιγαντώθηκε και ανάπτυξε πολλές  δραστηριότητες στο προνοιακό χώρο των ΑμεΑ με Νοητική Υστέρηση.

Ανταποκρινόμενη στα κελεύσματα των καιρών κατάφερε να καλύπτει κάθε φορά το κενό Του Κράτους Πρόνοιας στην Πιερία. Δημιούργησε δομές δημιουργικής απασχόλησης και αποκατάστασης των ΑμεΑ, ανέπτυξε προγράμματα κατάρτισης για ΑμεΑ και οργάνωσε τη λειτουργία Προστατευμένων Παραγωγικών Εργαστηρίων. Ανάπτυξε δραστηριότητες αφύπνισης της τοπικής κοινωνίας σε θέματα κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού των ΑμεΑ.