Το σωματείο διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση κάθε τέσσερα χρόνια.  Η Γενική Συνέλευση - που είναι το ανώτερο όργανο του σωματείου- εκλέγει και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Το σωματείο το 2017 απαριθμούσε συνολικά 510 μέλη. Η διοίκηση του σωματείου γίνεται με γνώμονα την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου και πάντα με σεβασμό στις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας, της νομιμότητας, του σεβασμού προς το περιβάλλον και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.  Μετά τις αρχαιρεσίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 8/03/2017 το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΟΣ      ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ       ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΑΝΝΑ ΜΠΟΒΟΛΗ                    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΛΛΑ                                ΤΑΜΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ     ΜΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΝΤΣΙΦΑΣ    ΜΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ               ΜΕΛΟΣ