Το Φιλανθρωπικό Σωματείο » Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης» είναι κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός Ν.Π.Ι.Δ. ο οποίος συστάθηκε το 1979 ΠΔ Α’ 08/09/1954) ,αναγνωρίστηκε ως Ειδικώς Φιλανθρωπικός και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας Ο «Σύλλογος Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης» δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της φιλανθρωπικής διάθεσης μια ομάδας ατόμων που δεν φοβήθηκαν τη διαφορετικότητα…Στο πέρασμα του χρόνου η ομάδα αυτή γιγαντώθηκε και ανάπτυξε πολλές δραστηριότητες στο προνοιακό χώρο των ΑμεΑ με Νοητική Υστέρηση.

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΔΗΦ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αναλυτικά τα προγράμματα στα οποία έχει συμμετάσχει η Μέριμνα:

 

  1. «Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης / Υπηρεσίες Κατάρτισης και Συμβουλευτικής σε Α.μεΑ.».
  2. «Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (Α.μεΑ.) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου».
  3. «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων».

Η Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης από τη σύσταση του Εξειδικευμένου Κέντρου Κατάρτισης (Ε.Κ.Κ.Ε.) άρχισε την υλοποίηση διαφόρων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης ατόμων με αναπηρία (κυρίως ατόμων με νοητική υστέριση).
Τα τελευταία δύο χρόνια (2012-2013) και το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΕ.Δ.Η.Φ.) υλοποιεί Ευρωπαϊκά προγράμματα παράλληλα. Στόχος των προγραμμάτων αυτών η υποστήριξη των οικογενειών (Γονείς-Κηδεμόνες) των ατόμων με αναπηρία.
Αναλυτικά τα προγράμματα στα οποία έχει συμμετάσχει η Μέριμνα:
1. «Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης / Υπηρεσίες Κατάρτισης και Συμβουλευτικής σε Α.μεΑ.».
2. «Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (Α.μεΑ.) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου».
3. «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων»