Η ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ιδρύθηκε το 1979 από μια ομάδα ευαισθητοποιημένων συμπολιτών μας με πρώτο Πρόεδρο τον αείμνηστο Ιωάννη Γιαννιτσάρα.  Άνθρωποι που δεν φοβήθηκαν τη διαφορετικότητα, τις προκαταλήψεις και τις αρνητικές απόψεις που κυριαρχούσαν  εκείνη την περίοδο για τους αναπήρους.                                                                                           

Στο πέρασμα του χρόνου η ολιγομελής εκείνη ομάδα των συμπολιτών μας, γιγαντώθηκε και ανέπτυξε πολλές δραστηριότητες στον προνοιακό χώρο των ΑμεΑ με νοητική υστέρηση.

Πριν όμως φτάσουμε στις 19/11/1979, ημερομηνία συγκρότησης του πρώτου Δ.Σ. , προηγήθηκαν μια σειρά ενεργειών κάποιων συμπολιτών μας. Συγκεκριμένα, με πρωτοβουλία του Προέδρου του τότε Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων του 4ου Δημοτικού Σχολείου, συμπολίτη δικηγόρου Δημητρίου Δημηνά και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του Δ.Σ., μεταξύ των οποίων και ο αείμνηστος Ιωάννης Γιαννιτσάρας, ζητήθηκε η βοήθεια της κ. Νανάκου Ευτυχίας –Διευθύντρια τότε του ψυχολογικού Κέντρου Β. Ελλάδος- προκειμένου να δημιουργηθεί στην Κατερίνη Παιδικός Σταθμός για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Έτσι, έπεσε ο πρώτος σπόρος για την ίδρυση της ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, η οποία ανταποκρινόμενη στα κελεύσματα των καιρών κατάφερε να καλύπτει κάθε φορά το κενό του κράτους πρόνοιας. Δημιούργησε δομές δημιουργικής απασχόλησης και αποκατάστασης των ΑμεΑ, ενώ συμμετείχε και συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης, διημέρευσης και προνοιακής φροντίδας στα άτομα με αναπηρία. Στην αρχή βέβαια ήταν δύσκολά πολύ δύσκολά. Με πενιχρές ή και ανύπαρκτες οικονομικές δυνατότητες, ξεπεράστηκαν τα προβλήματα με την οικονομική στήριξη κυρίως του αείμνηστου Γιάννη Γιαννιτσάρα.

Έτσι, πορεύτηκε μέχρι τώρα η ΜΕΡΙΜΝΑ και με τον ίδιο ή και καλύτερο τρόπο θα συνεχίσει και στο μέλλον.