Σύμφωνα με το καταστατικό η διοίκηση της ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ασκείται από 7μελές διοικητικό συμβούλιο, ενώ ο έλεγχος ασκείται από τριμελής εξελεγκτική επιτροπή. Τα μέλη τόσο του Δ.Σ. όσο και της Ε.Ε. ασκούν τα καθήκοντα τους χωρίς αμοιβή με τριετή θητεία.
Από τη Γενική Συνέλευση των μελών εκλέγονται ο πρόεδρος του Δ.Σ., τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. καθώς και τα μέλη της Ε.Ε. Η εκλογή τους γίνεται με γνώμονα το ενδιαφέρον τους, το κοινωνικό τους έργο και τις γνώσεις τους σε τομείς που βοηθούν τη λειτουργία της Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης. Δεν περιορίζονται στις αποφάσεις, αλλά παρακολουθούν από κοντά την υλοποίησης αποφάσεων του Δ.Σ., καθώς και τη λειτουργία των δομών της, αλλά και την ποιότητα του παραγόμενου έργου.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΟΣ MSC

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΕΛΕΑΝΑ ΜΠΟΒΟΛΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΛΑ

ΤΑΜΙΑΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΜΕΛΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΤΖΙΦΑΣ

ΜΕΛΟΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Ε.Α