Σύμφωνα με το καταστατικό η διοίκηση της ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ασκείται από 7μελές διοικητικό συμβούλιο, ενώ ο έλεγχος ασκείται από τριμελής εξελεγκτική επιτροπή. Τα μέλη τόσο του Δ.Σ. όσο και της Ε.Ε. ασκούν τα καθήκοντα τους χωρίς αμοιβή με τριετή θητεία.
Από τη Γενική Συνέλευση των μελών εκλέγονται ο πρόεδρος του Δ.Σ., τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. καθώς και τα μέλη της Ε.Ε. Η εκλογή τους γίνεται με γνώμονα το ενδιαφέρον τους, το κοινωνικό τους έργο και τις γνώσεις τους σε τομείς που βοηθούν τη λειτουργία της Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης. Δεν περιορίζονται στις αποφάσεις, αλλά παρακολουθούν από κοντά την υλοποίησης αποφάσεων του Δ.Σ., καθώς και τη λειτουργία των δομών της, αλλά και την ποιότητα του παραγόμενου έργου.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Ε.Α

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΤΖΙΦΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΟΣ MSC

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΛΑ

ΤΑΜΙΑΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΑ ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ - ΚΩΤΣΙΔΟΥ

ΜΕΛΟΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΕΛΕΑΝΑ ΜΠΟΒΟΛΗ

ΜΕΛΟΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ