2η ενημερωτική συνάντηση για τη δυνατότητα συμμετοχής στη δημιουργία νέων Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης « ένα σπίτι για όλους », το επόμενο βήμα