Δράση ευαισθητοποίησης και προσφοράς από τους νέους  της Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης