ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ (1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ