ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΤΩΝ ΒΟΥΒΟΥΝΙΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑΣ