ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ