ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΒΟΥΛΚΑ