ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΑΛΑ