ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.