ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.