ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ