Εκπαίδευση του προσωπικού και απόκτηση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Φροντίδας (ECC)