ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ